Asbest, gevaarlijk of overdreven?

Bij de bouw van woningen voor 1994 is er vaak gebruik gemaakt van asbest. Zolang asbest goed aan andere materiaalsoorten vastzit is er nog niet meteen reden tot paniek. Als je gaat breken, zagen of boren in materiaal waar asbest in zit kan dit schadelijk zijn voor je gezondheid. Hierbij kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen die je in kunt ademen. Is asbest nu gevaarlijk, of is alle commotie hier omheen overdreven? In dit blogartikel lees je hier alles over.

Wat is asbest nu precies?

Met name na de Tweede Wereldoorlog werd er bij het bouwen van woningen vaak gebruik gemaakt van asbest. Sinds 1 juli 1993 is het verkopen en toepassen van asbest voor beroepsmatige doeleinden verboden. Is jouw woning gebouwd na 1 juli 1993? Dan is de kans klein dat er asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Asbest is er in verschillende kleuren en structuren.

Losgebonden asbest

Losgebonden asbest zijn asbestvezels die niet in een andere materiaalsoort zijn verwerkt. Om deze reden kan losgebonden asbest makkelijker vrijkomen waardoor er gezondheidsrisico’s aanwezig kunnen zijn. Zit er in jouw woning losgebonden asbest? Laat dit dan altijd verwijderd door een professioneel bedrijf. Voorbeelden van losgebonden asbest zijn spuitasbest en verweerd asbestcement.

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest zijn asbestvezels die verwerkt zijn in een andere materiaalsoort. De kans dat deze asbestvezels loskomen is ontzettend klein. Wanneer er in dit materiaal niet gebroken, geboord of gezaagd wordt komen de asbestvezels nauwelijks vrij. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest zijn golfplaten die van asbestcement gemaakt zijn.

Kun je asbest herkennen?

Asbest kun je helaas niet met het blote oog zien. Ben jij in het bezit van een woning die voor 1993 gebouwd is en heb je klusplannen? Laat dan altijd de aanwezigheid van asbest in je woning controleren door een gespecialiseerd bedrijf. Zo’n bedrijf kan dan een monster nemen van de verschillende materiaalsoorten in en rondom je woning. Aan de hand hiervan kan dan vastgesteld worden of er asbest in jouw woning zit.

Gezondheidsrisico’s

Het inademen van asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Maar wist je ook dat iedereen dagelijks kleine hoeveelheden asbest inademt? In de buitenlucht zitten namelijk kleine hoeveelheden asbestvezels. Daarnaast kan het gebeuren dat je per ongeluk in korte tijd een grote hoeveelheid asbestvezels inademt. Dit kan het geval zijn als er een brand woekert in een woning bij jou in de buurt waar asbest aanwezig is of wanneer een gespecialiseerd bedrijf asbest aan het verwijderen is in een woning bij jou in de buurt. Echter neemt de kans op asbestkanker niet toe wanneer je per ongeluk een grote hoeveelheid asbestvezels inademt.

Toch kan asbest ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dit geldt voornamelijk voor mensen die jarenlang asbestvezels hebben ingeademd tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Asbestkanker werd voornamelijk gezien bij bouwvakkers, mensen uit de industrie, mensen uit de installatietechniek en timmermannen. Aan de dag van vandaag zijn de regels om te kunnen werken met asbest ontzettend streng. Echter bedraagt de periode van asbestkanker door het inademen van asbestvezels zo’n 40 jaar. Het aantal mensen dat asbestkanker krijgt neemt nog steeds toe aangezien de regels voor het werken met asbest korter dan 40 jaar geleden zijn aangescherpt.

Er zit asbest in je woning, en nu?

Als er asbest in je woning zit, is er nog niet meteen iets aan de hand. Zeker niet op het moment dat de asbestvezels stevig vastzitten aan andere materiaalsoorten. Wil je echter het dak van je woning laten vervangen en zit hier asbest in? Dan ben je verplicht om een sloopmelding te doen bij de gemeente. Je kunt zo’n melding zelf doen, of je kunt dit overlaten aan het bedrijf wat je inschakelt om het asbest te laten verwijderen. Hoe ouder een asbestdak is, hoe groter de kans is dat er meer asbestvezels vrijkomen. Je doet er dus altijd goed aan om een dak met asbest te laten vervangen.

Gevaarlijk of overdreven?

Je kunt stellen dat asbest gevaarlijk is op het moment dat je gedurende een langere periode een grote hoeveelheid asbestvezels inademt. Alle commotie die zo nu en dan wordt gemaakt rondom asbest is dus lichtelijk overdreven. Ga je zelf aan de slag met het verwijderen van asbest in je woning? Ga dan altijd na of het verstandig is om dit zelf te doen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van asbest zijn er namelijk niet voor niets. Doe je het toch zelf? Zorg er dan voor dat je jezelf goed beschermd. Draag beschermende kleding, handschoenen en doe een mondkapje op. Hierdoor Is de kans dat je asbestvezels inademt tijdens het klussen een stuk kleiner.

Is er in jouw woning asbest aanwezig en heb je hierover vragen, of heb je andere vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.