Vervuilde grond, is dat een bedreiging of een kans?

Wanneer je een woning of een stuk grond koopt is het altijd slim om te controleren of er sprake is van vervuilde grond. Wanneer je namelijk een woning koopt die op vervuilde grond staat, kan het in de toekomst lastig zijn om deze woning weer te verkopen. Vervuilde grond kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan bouwafval, PAKS (kankerverwekkende stoffen), huisafval olie of asbest. Wonen in een woning die gebouwd is op vervuilde grond is vaak niet bevorderlijk voor je gezondheid. Wil jij weten of vervuilde grond nu een bedreiging, of juist een kans is? Lees dan snel verder. In dit blogartikel vertellen we je hier alles over.

Een huis dat staat op verontreinigde grond

Als je een huis koopt kan het zijn dat je geconfronteerd wordt met vervuilde grond. Op veel plaatsen in Nederland is er namelijk sprake van vervuilde grond. Het is altijd slim om te controleren of de grond, waarop het huis staat dat je koopt, vervuild is. Vervuilde grond kan niet alleen lastig zijn van wanneer je op de langere termijn je woning weer wilt verkopen. Vervuilde grond kan namelijk ook schadelijk zijn voor je gezondheid en nadelige financiële gevolgen hebben. De overheid kan je namelijk een saneringsplicht opleggen waarbij jij moet opdraaien voor de kosten die gemaakt worden voor het reinigen van de grond waarop jouw woning gebouwd is.

Verplichtingen als koper

Als koper van een woning heb je een aantal verplichtingen. Dit heet onderzoeksplicht. Je moet nagaan of alles aan de woning die je koopt goed is. De verkoper van een woning heeft meldingsplicht op het moment dat hij of zij een woning verkoopt. Zo zal de verkoper van een woning de aanwezigheid van asbest altijd moeten melden. Ditzelfde geldt voor het uitzoeken of de grond waarop het huis gebouwd is vervuild is. Je kunt dit zelf als koper ook altijd navragen bij de gemeentelijke milieudienst.

Het is belangrijk om als koper aan je onderzoeksplicht te voldoen en dat een verkoper melding maakt van eventuele gebreken. Dit heeft alles te maken met het verhalen van de schade wanneer er later gebreken zouden optreden. Indien de verkoper van een woning geen melding maakt van vervuilde grond, kunnen de kosten voor het saneren van de grond vaak alsnog verhaald worden op de verkoper. De verkoper is dan namelijk aansprakelijk.

Bodemonderzoek en een huis kopen

Voor alle woningen die gebouwd zijn voor 1992 moet de gemeente waarin de woningen zijn gevestigd over een ‘schonegrondverklaring’ beschikken. Deze verklaring is het bewijs om aan te kunnen tonen dat een woning niet op ernstig vervuilde grond staat. Is er zo’n verklaring aanwezig? Dan hoeft er geen aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd te worden wanneer je een woning koopt. Is deze verklaring niet aanwezig? Of is de woning die je koopt na 1992 gebouwd? Dan moet er een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Aan de hand van dit onderzoek zal dan blijken of de grond waarop de woning staat al dan niet vervuild is.

Een bodemonderzoek kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Bij een historisch onderzoek wordt er gekeken naar de geschiedenis van het stuk grond waarop de woning staat. Heeft hier vroeger een fabriek gestaan? Dan is de kans groot dat er sprake is van vervuilde grond. Bij een uitvoerend bodemonderzoek worden er monsters van de grond genomen. Aan de hand hiervan kan dan gekeken worden of de grond vervuild is.

Vervuilde grond laten reinigen

Als je een woning op vervuilde grond koopt, is het slim om deze grond te laten reinigen. Vaak kun je de kosten hiervan verhalen op degene die de grond vervuild heeft. Daarnaast is het belangrijk dat je nagaat in hoeverre de grond vervuild is. Vervuilde grond kan namelijk vaak wel gebruikt worden als bouwlocatie voor bedrijfsgebouwen, maar niet voor permanente bewoning of tuinbouw. Koop je een woning op vervuilde grond? Laat dan altijd vooraf een bodemonderzoek uitvoeren en indien nodig de bodem saneren. Wanneer je namelijk niet voldoet aan je onderzoeksplicht als je een woning koopt, kan het zijn dat jij zelf op moet draaien voor de kosten die gemaakt worden voor het saneren van de grond.

Koop je een los stuk grond en wil je zelf bouwen? Dan wordt er vaak een bodemonderzoek uitgevoerd voordat de bouwvergunning wordt afgegeven. Om een woning te kunnen bouwen heb je immers een bouwvergunning nodig. Het is altijd slim om in het koopcontract vast te leggen wie verantwoordelijk is voor eventuele vervuilde grond. Daarnaast is het belangrijk dat je in het koopcontract op laat stellen dat je hebt voldaan aan je onderzoeksplicht. Wanneer je dit allemaal goed vast laat leggen, zal doorgaans de vervuiler van de grond op moeten draaien voor de kosten van het reinigen van de grond. Als er sprake is dan meer dan vijfentwintig vierkante meter vervuilde grond, zal de grond afgegraven en afgevoerd moeten worden.

Of je nu een stuk grond koopt en zelf een woning wilt gaan bouwen of een bestaand huis koopt, ga altijd na of er sprake is van vervuilde grond. Vervuilde grond kan namelijk eerder gezien worden als bedreiging dan als kans. Heb je na het lezen van dit blogartikel nog vragen of wil je weten wat jij kunt doen aan vervuilde grond? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.