Wat is een hypotheek?

Wil jij weten wat een hypotheek nu precies is en wat hier allemaal bij komt kijken? Lees dan snel verder.

Een hypotheek wordt ook wel een hypothecaire zekerheid genoemd. Zo’n financiering kun je onder andere aanvragen voor het kopen van een woning of een bedrijfspand. Het is belangrijk om te weten dat een hypotheek niet zomaar verstrekt wordt. Zo zullen er eerst een aantal controles uitgevoerd worden op het moment dat je een financiering aangaat. Hierbij kun je denken aan het toetsen van je inkomen, het bekijken van baanzekerheid en er zal worden gekeken of je bent opgenomen in het BKR-register. Op het moment dat deze controles akkoord bevonden zijn, zal er indien gewenst een hypotheekakte samengesteld worden.

De hypotheekakte

Op het moment dat je een financiering aangaat voor het kopen van een woning of bedrijfspand, moet je in de meeste gevallen een hypotheekakte ondertekenen bij de notaris. In deze akte staat niet alleen beschreven wat je maandlasten worden en hoe hoog de rente is die je betaald. Ook staan er in deze akte zekerheidsrechten beschreven. Zekerheidsrechten zijn de rechten die de financier heeft op het moment dat je niet meer aan je maandelijkse betalingsverplichtingen kunt voldoen. Voorbeelden van deze zekerheidsrechten zijn hypotheekrecht en pandrecht.

Hypotheekrecht

Op het moment dat je niet meer aan je maandelijkse betalingsverplichtingen kunt voldoen geldt er hypotheekrecht. Dit betekent dat de financier dan je woning of bedrijfspand kan verkopen. Zo’n gedwongen verkoop wordt ook wel een executieverkoop genoemd. Op het moment dat er een executieverkoop op je woning of bedrijfspand van toepassing is, heeft de financier voorrang bij het vorderen van schulden uit de verkoopopbrengst. Op deze manier weet de geldverstrekker zeker dat hij altijd als eerste betaald zal worden op het moment dat een woning of bedrijfspand gedwongen is verkocht.

Pandrecht

Een ander zekerheidsrecht wat een kredietverstrekker kan hebben is pandrecht. Dit is een zekerheidsrecht wat gelegd kan worden op roerende zaken. Hierbij kun je onder andere denken aan inventaris, voorraad, aandelen, machines, sierraden, voertuigen, et cetera. Dit zekerheidsrecht kan vastgelegd worden in een notariële akte. Ook kan deze overeenkomst onderling worden afgesproken in een gewone overeenkomst, maar is alleen geldig op het moment dat deze overeenkomst is geregistreerd bij de belastingdienst. Voordelen voor de kredietverstrekker van deze vorm van zekerheidsrecht zijn:

– geen tussenkomst van de rechter nodig.

– voorrangspositie in geval van een faillissement.

Het is dus belangrijk om te weten dat wanneer je een woning of bedrijfspand koopt, je ervoor moet zorgen dat je kunt voldoen aan je maandelijkse betalingsverplichtingen. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, heeft de kredietverstrekker het recht om een beroep te doen op één van de rechten die zijn vastgesteld.